GUIDE

Skälig hyra för villa
Så sätter du skälig hyra för villa
Hyr du ut din privatägda bostad är du skyldig att sätta en skälig hyra. Reglerna för hur hyran sätts skiljer sig åt mellan att hyra ut en villa och andra privatägda bostäder.

All uthyrning av privatägda bostäder styrs av Privatuthyrningslagen från 2013. För villor och hus gäller fri hyressättning. Men enligt Skatteverket måste du betala skatt om hyran blir en kapitalinkomst. Din hyresgäst har också rätt att genom hyresnämnden få hyran prövad och sänkt.

I den här guiden kommer vi att gå igenom vad du själv måste tänka på när du sätter skälig hyra när du ska hyra ut din villa eller hus.

Så sätter du hyran i fyra steg

  1. En skälig hyra för en villa eller ett hus ska börja med storlek, antal rum, skick och läge. Detta kan vara svårt då du bara har tillgång till att jämföra med outhyrda villor, hus och gärdar, som ibland kan vara outhyrda just för att de har för hög hyra. Självklart kan hyras påverkas av pool, stall eller stort varmgarage.
  2. Hyran för din uthyrda villa styrs också av dina driftskostnader. Det innebär alla kostnader du har för huset från el till sophämtning också ingå i driftskostnaderna. Här gäller det att inte glömma extra kostnader för till exempel återvinningskärl, påfyllning av vatten i egen brunn eller fiber för bredband.
  3. Kapitalet som du har bundit i ditt hus och dess kostnader ska också ingå i hyran.
    Kostnaden räknar du ut genom att titta på hur Riksbankens referensränta ligger. Denna beräknar du på ditt hus bundna kapital. Enligt privatuthyrningslagen är det rimligt att lägga på minst ett par procentenheter till din kapitalkostnad.
  4. Hyr du ut en ditt hus eller villa möblerad kan du du lägga på upp till 15 procent på hyran. En bostad som anses hyras ut möblerad definieras av att hyresgästen inte behöver ta dit någon egen möbel. Ingår andra delar i hyran, som till exempel snöskoter, traktor eller andra kapitalvaror kan användandet av dessa också läggas på hyran.

Ta hjälp av Bostadsagenturem

Som kund hos Bostadsagenturen får du hjälp att sätta en hållbar och skälig hyra för din villa. Bostadsagenturen sätter hyran med utgångspunkt i privatuthyrningslagen, tar hänsyn till storlek, antal rum, skick och läge, samt vilken hyra uthyrda villor i området har.

Vill du att vi hyr ut ditt hus?

Skicka in en förfrågan till oss!

Vill du veta mer om hur vår tjänst fungerar? Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig inom kort. Vill du bli uppringd istället? Klicka här.