fbpx

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Vi på Bostadsagenturen i Stockholm AB ”Bostadsagenturen” värnar om våra kunder, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in och använda dina uppgifter med hänsyn till din integritet. Det är viktigt för oss att du får reda på vilken information vi samlar in om dig och hur vi använder den.

Bostadsagenturens verksamhet är att förmedla andrahandsuthyrning av bostäder och lokaler. När du kontaktar Bostadsagenturen för att hitta en bostad eller för att annonsera ut din bostad så behöver du lämna vissa grundläggande uppgifter om dig. Bostadsagenturen kommer att dela nödvändiga personuppgifter till bostadsrättsinnehavaren och bostadsrättsföreningen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, 2016/679) GDPR tillämpas från den 25 maj 2018 och medför ett stärkt skydd för de personer vars personuppgifter behandlas. Den ersätter Personuppgiftslagen, PuL, och ställer både fler och hårdare krav på organisationer som behandlar personuppgifter.  

Bostadsagenturen inhämtar personuppgifter direkt från dig i samband med att du kontaktar Bostadsagenturen. Vidare åtar sig Bostadsagenturen sig rätt att inhämta kreditupplysning ifrån kunden efter medgivande. Dessa uppgifter gallras direkt efter översyn av informationen.  

Personuppgifter används för förvaltning av bostadsrättsinnehavarens samt hyresrättsinnehavarens avtal och för ändamål som är nödvändiga i verksamheten. Bostadsagenturen behandlar dina personuppgifter inom ramen för ansökan hos bostadsrättsförening, kontaktskrivning och hyresbetalningar. Samtliga personuppgifter behandlas med sekretess så länge som du är en befintlig kund hos oss. Övriga kunders personuppgifter gallras direkt efter att kundrelationen upphört. 

Personuppgifterna inhämtas för att registrera objekt, utannonsering av objekt och kontraktsskrivning med hyresgäst. 

De adressuppgifter och grundläggande uppgifter som finns i hyreskontrakt hanteras i ett för Bostadsagenturen utvecklat kundregister för rationell administration. Efter avtalstiden löpt ut gallras hyreskontrakten samt alla personuppgifter. 

Om du upptäcker felaktigheter i registrerade uppgifter vänder du dig till kundtjänst hos Bostadsagenturen på info@bostadsagenturen.se